profile kepala

 1.   Nama                                       :   BAMBANG SUMBOGO,SE, MM
 2.   N I P                                        :   19710422 199503 1 002
 3.   Tempat dan Tgl. Lahir          :   Temanggung, 22 April 1971
 4.    Jenis Kelamin                        :   LAKI - LAKI
 5.    A g a m a                                :   ISLAM
 6.    Jenis Kepegawaian               :   Pegawai Negeri Sipil Daerah
 7.    Pangkat Terakhir/TMT       :   Pembina Utama Muda  (IV/c) /01 – 10 - 2015
 8.    Alamat Rumah                      :  Jl. Nusantara No. 75 Sepang Jaya
 1.                                                                Labuhan Ratu. Bandar Lampung.

                                                                 Hp. 081368568877

 2.   Jabatan Terakhir                :  Kepala  Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 
 3.   Instansi Tempat Kerja       :  Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4.   Unit Kerja                            :  Pemerintah Provinsi Lampung

 

RIWAYAT KEPANGKATAN

 

No.

Pangkat

Gol. Ruang Gaji

TMT

Pangkat

Surat Keputusan

Pejabat Yang

menetapkan

Nomor

Tanggal

 

 

1.

 

 

Pengatur Muda TK.I        - Gol. II/b  (cpns)

 

01-03-1995

 

 

SK.7/KP.207/PHB-95

 

 

01-06-1995

 

 

Menteri Perhubungan

 

 

2

Pengatur Muda TK.I        - Gol. II/b  (PNS)

01-04-1996

KP.301/1/2/KW.VIII-96

28-03-1996

Menteri Perhubungan

 

 

3

Pengatur     - Gol. II/c 

 

01-04-1997

12-08 /00002 /KEP/ IV/1997

26-05-1997

BAKN

 

4

Penata Muda – III/a

01-04-1999

SK.66/KP.302/PHB-99

15-06-1999

Menteri Perhubungan

 

 

5

Penata Muda  Tk.I – III/b

01-04-2001

823.3/746/IV-07/2001

13-03-2001

Gubernur Lampung

 

6

Penata  – III/c

30-09-2003

823/1503/IV.07/2003

01-10-2003

Gubernur Lampung

 

7

Penata  TK.I– III/d

01-10-2007

823.4/39.34/IV.07/07

06-09-2007

Gubernur Lampung

 

8

Pembina – IV/a

01-10-2011

823.4/5760/II.09/2011

07-09-2011

Gubernur Lampung

 

9

Pembina TK.I – IV/b

01-10-2015

823.4/1247/II.10/2015

07-10-2015

Gubernur Lampung

 

10

Pembina Utama Muda

01-04-2020

00053/KEP/aa/15001/20

30 -3-2020

Presiden R.I